صنایع دستی استان زنجان شامل مواردی همچون ملیله کاری،چارق دوزی،صنعت مسگری،صنعت چاقو سازی استان زنجان و … می باشد.
فروشگاه اینترنتی کوروش استور مرکزی برای عرضه صنایع دستی استان زنجان می باشد گه شامل ظروف پذیرایی مسی،ظروف دکوری، انواع چاقو و کارد و چنگال دست ساز زنجان و….