قیچی پیتزا

قیچی پیتزا، ظرافت قیچی پیتزا نه تنها برای برش پیتزا بلکه پیتزا را به سینی هدایت می کند

در حال حاضر، زمانی که مردم پیتزا را می خورند، با چاقو پیتزا و بیل پیتزا، چاقوهای معمول پیتزا به راحتی بریدن پیتزا برای کاربر عمل می کنند و توانایی استفاده از ساختار خود را به سرعت و به راحتی تقسیم پیتزا و پیتزا با پیتزا ندارند برش قبل از پیتزا. شنگ، با توجه به جداسازی ابزار، عملیات ناخوشایند است، در استفاده از بیل، اغلب پدیده پایدار را ندارند، در نتیجه پیتزا کاهش می یابد، و تمیز کردن نیز بسیار مشکل است.

هدف از مدل ابزار

حل مشکلات در تکنولوژی موجود و پیشنهاد نوع جدیدی از قیچی پیتزا است که می تواند ساختار ساده، آسان برای استفاده، هزینه مشابه قیچی های معمولی باشد، و قیمت مناسب، که مناسب برای خانواده و برخی از فروشندگان پیتزا ویژه است.

پیتزا

به منظور دستیابی به اهداف فوق، مدل ابزار ارائه دهنده شامل قیچی بالایی، قیچی پایین، شفت پین، تیغه بالا، تیغه پایین تر، حلقه برشی انگشت شست، حلقه انگشت برش و مطبوعات، بخش قیچی بالایی و انتهای پایین قطعه قیچی به شکل ساختار متقابل از طریق شفت پین ایجاد می شود. تیغه های بالایی و پایین تر به صورت ثابت به ترتیب بر روی قطعه قیچی بالایی و داخل قطعه قیچی پایین قرار دارند، پایین تر از پایین قیچی به طور ثابت به یک طرف بوک شکل فن متصل است، در حالی که حلقه برش انگشت شست و حلقه برشی انگشت به ترتیب در انتهای قطعه قیچی بالایی و قطعه قیچی پایین قرار دارد و مرکز محوری حلقه برش انگشت شست با ستون ضد برخورد ارائه شده است. حلقه برش انگشت شست و حلقه برش انگشت با یک آستین ضد لغزش پوشیده شده است.

بهینه

به عنوان یک بهینه، پایین قطعه قیچی پایین، یک ساختار مسطح است، و سطح پایین حلقه برش انگشت در همان صفحه به عنوان زیرین چاقو قیچی پایین در حالت بسته بین قطعه قیچی بالا و قطعه قیچی پایین تر.

به عنوان یک بهینه، دم قطعه قیچی پایین تر خم شده به سمت بالا به شکل ۵۵ درجه.

به عنوان یک بهینه، بخش فشار انگشت شست یک محدوده عرضی است و بخش شانه ای یک ساختار منحنی صاف است که در وسط محور جلو قرار دارد.

چاقو یا کارد

ابزاری تیز است که برای بریدن به‌کار می‌رود. رایج‌ترین طرح برای یک چاقو به شکل یک تیغهٔ تیز فلزی است که به‌وسیلهٔ یک زبانه به یک دسته پیوند داده شده‌است. از چاقوها از دوران نوسنگی تاکنون نیز به‌عنوان ابزار یا جنگ‌افزار بهره‌گیری شده‌است. از چاقوهای نخستین، ابزارهای دیگری مانند ساطور، خنجر و شمشیر مشتق شده‌اند. کارد و چاقو این دو واژه هر یک برای آلت یا وسیله‌ای برنده به کار می‌رود ولی آلتی که کارد نامیده می‌شود با آلتی که چاقو خوانده می‌شود فرق دارد. چاقو آلتی است که لبهٔ برندهٔ آن در دستهٔ آن بر می‌گردد و می‌خوابد و لذا می‌توان آن را در جیب هم گذاشت ولی کارد وسیله ایست که لبهٔ آن روی دسته بر نمی‌گردد. پس آلت برنده‌ای که همراه با چنگال سر میز غذا خوری می‌گذارند کارد است نه چاقو.

‫قیچی پیتزا‬‎

به عنوان یک بهینه سازی، فن باریک بیل، ۳ بیل صاف وجود دارد، هر یک از زاویه های بیل فانکشن به شکل ۳۰ درجه، ۳ بیل فن شکل به ترتیب با دستگاه لولایی متصل می شود.

مدل ابزار دارای اثر مثبت است که مدل ابزار با یک فن متصل شده است با اتصال پایین تر از قطعه قیچی پایین به سمت بیرونی.

۰ پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید